Algemene voorwaarden

Voor alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Een consument is een natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch als zelfstandige zijn. Ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een wettelijk samenwerkingsverband dat, tijdens het aangaan van een juridische transactie, handelt in de uitoefening van zijn commerciële of onafhankelijke professionele activiteit.

Met betrekking tot ondernemers zijn deze voorwaarden ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties, zonder dat we hier opnieuw naar hoeven te verwijzen. Als de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid ervan tegengesproken; ze worden alleen onderdeel van het contract als we hier uitdrukkelijk mee hebben ingestemd.

 

2. Contractspartij, contractsluiting

Het koopcontract wordt afgesloten met KerstPakketXpert.
Door de producten in de online winkel te plaatsen, doen we een bindend aanbod om een contract voor deze artikelen te sluiten. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen en uw invoer op elk gewenst moment corrigeren voordat u uw bindende bestelling indient met behulp van de verstrekte corrigerende hulpmiddelen en uitgelegd in het bestelproces. Het contract wordt afgesloten door de aanbieding voor de goederen in het winkelwagentje te accepteren door op de bestelknop te klikken. Onmiddellijk na het versturen van de bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

 

3.  Contracttaal, opslag van contracttekst

De beschikbare taal voor het contract is Nederlands.

We bewaren de contracttekst en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. De tekst van het contract is om veiligheidsredenen niet langer toegankelijk via internet.

 

4. Leveringsvoorwaarden

U kunt meer te weten komen over het bedrag aan verzendkosten in de webshop.
U heeft de mogelijkheid om af te halen bij KerstPakketXpert, Leidsestraat 100, 2182 DR Hillegom, Nederland tijdens de volgende kantooruren: maandag t / m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur, behalve op nationale feestdagen. Gelieve ons minimaal twee werkdagen voor uw afhaling op de hoogte te stellen, zodat we de goederen vanuit ons magazijn kunnen bezorgen. U kunt hier contant en ook met PIN betalen.
Wij bezorgen niet bij een postbusadres.

 

5. Betaling

In onze webshop kunt u altijd de volgende betaalmethoden gebruiken:

Betalen met iDeal

Bij KerstPakketXpert kunt veilig en snel betalen met iDeal. iDeal is de online betaalmethode die is ontwikkeld door de negen grootste banken van Nederland.

Als u klant bent bij één van de negen onderstaande banken kunt u gratis gebruik maken van iDeal.

1. ABN AMRO

2. ASN Bank

3. ING Bank

4. Rabobank

5. Regiobank

6.SNS Bank

7. Triodos Bank

8. Van Lanschot Bankiers

9. Knab

Om te betalen met iDeal hoeft u zich niet te registreren, een account aan te maken of bestanden te downloaden.

De iDeal transacties worden veilig en snel verwerkt door Buckaroo. Meer informatie over veilig online betalen vind u hier (opent in nieuwe tabblad).

Hoe werkt betalen met iDeal?

1. Bij het afronden van uw bestelling kiest u voor de betaalwijze iDeal.

2. U kiest voor de bank waar u internet bankiert.

3. Als de betaling is verwerkt en door ons ontvangen krijgt u een e-mail met hierin de bevestiging van uw bestelling.

4. Uw bestelling word verwerkt en in werking gezet zodra de producten op voorraad zijn.

creditkaart

Door de bestelling te plaatsen, verzendt u tegelijkertijd ook uw creditcardgegevens naar ons. Na uw legitimiteit als een legitieme kaarthouder, vragen wij uw creditcarduitgever onmiddellijk na de bestelling om de betalingstransactie te starten. De betalingstransactie wordt automatisch uitgevoerd door de creditcardmaatschappij en in rekening gebracht op uw kaart.

PayPal

In het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of eerst registreren, legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Nadat de bestelling in de winkel is geplaatst, vragen we PayPal om de betalingstransactie te starten.
De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna onmiddellijk door PayPal uitgevoerd. Meer informatie vindt u tijdens het bestelproces.

Betalen via bankoverschrijving

U kunt bij de keuze van de betaalmethode, kiezen voor betalen via bankoverschrijving bij het plaatsen van uw bestelling.  U zult wanneer uw bestelling succesvol is afgerond, van ons een orderbevestiging ontvangen per e-mail met daarin onze bankgegevens.

De verwerking van de betaling is afhankelijk van de snelheid van uw bank.  Houdt u rekening met een verwerkingstijd van ongeveer 1 werkdag extra. U dienst de betaling volledig te voldoen alvorens de bestelling in behandeling wordt genomen.

Contant of PIN bij ophalen

U betaalt het factuurbedrag bij het ophalen met PIN of met gepast contant geld.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling is voldaan.
Voor ondernemers geldt bovendien: wij behouden ons het eigendom van de goederen voor tot de volledige afwikkeling van alle claims van een doorlopende zakelijke relatie. U mag de gereserveerde goederen in het gewone bedrijf doorverkopen; Alle claims die voortvloeien uit deze doorverkoop worden ons - ongeacht de combinatie of vermenging van de gereserveerde goederen met een nieuw artikel - toegewezen in het bedrag van het factuurbedrag en we accepteren deze toewijzing. U behoudt het recht om de vorderingen te incasseren, maar we kunnen ook claims zelf incasseren, voor zover u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet

 

7. Transportschade

Voor consumenten:

Als goederen worden geleverd met voor de hand liggende transportschade, klaag dan zo snel mogelijk over dergelijke fouten naar de bezorger en neem onmiddellijk contact met ons op. Het niet indienen van een klacht of contact heeft geen gevolgen voor uw wettelijke claims en de handhaving ervan, met name uw garantierechten. Ze helpen ons echter om onze eigen claims tegen de vervoerder of transportverzekering te doen gelden.

Voor ondernemers:

Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde verslechtering wordt aan u overgedragen zodra wij het artikel hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instantie die anderszins verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de verzending. Onder handelaren wordt de inspanningsplicht en berisping geregeld in § 377 HGB. Als u hiervan afziet, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gaat om defecten die tijdens de inspectie niet identificeerbaar waren. Dit is niet van toepassing als we een defect op frauduleuze wijze hebben verborgen.

 

8. Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de wettelijke garantierechten van toepassing. Voor consumenten is de verjaringstermijn voor claims voor defecten in gebruikte goederen één jaar vanaf de levering van de goederen.
Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor garantieclaims één jaar vanaf de overdracht van risico's; de wettelijke verjaringstermijnen voor de regresvordering onder § 478 BGB blijven onverlet.
Met betrekking tot ondernemers wordt onder een overeenkomst over de staat van de goederen alleen verstaan ​​onze eigen informatie en de productomschrijvingen van de fabrikant die in het contract waren opgenomen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor publieke verklaringen van de fabrikant of andere reclameverklaringen.
Indien de geleverde goederen gebrekkig zijn, verstrekken wij in eerste instantie aan ondernemers naar eigen goeddunken garantie door herstel van het gebrek (reparatie) of door levering van een defectvrij artikel (vervanging).
De bovenstaande beperkingen en verkorte voorwaarden zijn niet van toepassing op schadeclaims die worden veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten;

• In geval van schade aan leven, lichaam of gezondheid
• in geval van opzettelijke of grof nalatige plichtpleging en kwaadwilligheid
• in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de correcte uitvoering van het contract mogelijk maakt en op basis waarvan de contractpartner zich regelmatig aan zijn verplichtingen kan houden (hoofdverplichtingen)
• als onderdeel van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen
voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.

Informatie over eventuele aanvullende garanties en hun exacte voorwaarden zijn te vinden in het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.

Klantenservice:

U kunt voor vragen, klachten en klachten op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen met onze klantenservice via +31 (0) 8504870999 of per e-mail op info@kerstpakketxpert.nl

 

9. Aansprakelijkheid

We zijn altijd zonder beperking aansprakelijk voor claims als gevolg van schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten
• in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid,
• in geval van opzettelijke of grove nalatige plichtpleging,
• met garantiebelofte, indien overeengekomen, of
• voor zover de reikwijdte van de productaansprakelijkheidswet wordt geopend.
Wegens schending van de contractuele verplichtingen, de vervulling van die het mogelijk maakt een goede uitvoering van het contract en kunnen een beroep doen op de naleving van de partijen, (kardinale verplichtingen) door lichte nalatigheid door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten, de verplichting tot het bedrag van de te verwachten op het moment dat de overeenkomst werd gesloten Schadebeperking, die normaal gesproken te verwachten is. Overigens zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten.

 

10. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat hier beschikbaar is https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
We zijn klaar om deel te nemen aan een buitengerechtelijke bemiddelingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

 

11. Slotbepalingen

Bent u een handelaar in termen van het Wetboek van Koophandel, rechtspersoon van publiek recht of openbare speciaal fonds, de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen u en ons onze plaats van het bedrijfsleven